DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Gia Công Đúc Đồng

Gia Công Đúc Đồng

Thiết kế sản phẩm đúc đồng
Thiết Kế Sản Phẩm
Gravity die casting
Gravity Die Casting (Cập Nhật Sớm)
Gia Công Đúc Đồng

Phân Tích Thành Phần

Green sand casting mould
Đúc Bằng Phương Pháp Cắt Tươi Dầm Bằng Máy
ĐÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUÔN CÁT NHỰA
Đúc Bằng Phương Pháp Khuôn Cát Nhựa
Đúc Áp Lực (Cập Nhật Sớm)
Máy CNC
Đúc Bằng Máy CNC
Dập Nóng (Cập Nhật Sớm)